ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Το φόρουμ ΧΑΡΙΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011 με έδρα την Ηγουμενίτσα της Θεσπρωτίας. Και για τα δύο πρώτα χρόνια, μέχρι τον Ιούνιου του 2013, απευθυνόταν κυρίως στους εκπαιδευτικούς αυτής της περιοχής.


Για λόγους όμως ανωτέρας βίας η έδρα του φόρουμ μεταφέρθηκε στην Αθήνα και το ΧΑΡΙΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ πλέον αγκάλιασε όλους τους  Έλληνες εκπαιδευτικούς. Όχι όμως διαγράφοντας την ιστορία του και φυσικά έχοντας πάντα μια ξεχωριστή θέση για τη Θεσπρωτία. Όπως δηλώνει και παρόν πόρταλ.από την Ηγουμενίτσα και τα Μπεζέικα

την έδρα του φόρουμ για τα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας του.και οι συνάδελφοι της Θεσπρωτίας

σε σεμινάρια, σε αγώνες, σε εκλογές του συλλόγου μας
ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΕΑ